Hledáme do svého týmu dělníky do výroby, zaměstnance pro obsluhu strojů a zařízení, údržbáře

Pokud máte chuť pracovat, ozvěte se na naše personální oddělení info@bosostrava.cz. Domluvíme si s vámi osobní schůzku v sídle naší firmy Jelínkova 278/2a, Ostrava – Svinov.

Provedeme vás našimi výrobními prostorami a seznámíme vás s kartonážnickou výrobou. Hledáme zaměstnance na HPP na dobu 1 roku s možností prodloužení, plný  nebo zkrácený pracovní úvazek 4 – 6 hodin/den. Pracovní pozice jsou určeny i pro OZZ.

Snažíme se uzpůsobit pracovní podmínky individuálním potřebám zaměstnanců.

Popis pracovní pozice: pracovní náplň

Dělník do výroby – jednoduché pomocné a ruční práce, manipulace s materiálem, práce pod dohledem nadřízeného.

Obsluha strojů a zařízení – obsluha stroje na výrobu vlnité lepenky a papírových hran. Příprava materiálu – měření, řezání. Nutnost a orientace ve čtení technických výkresů.

Údržbář – opravy a udržování strojního zařízení firmy a prostor ve firmě.

Zelená technologie – Kartonáž BOS Ostrava s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006788

TECHNOLOGIE  –  III. VÝZVA

Hlavním cílem projektu je možnost žadatele vyrábět dvouvrstvou vlnitou lepenku, díky nákupu nejmodernějších technologií (zvlňovací a řezací stroj, parní kotel a vysokozdvižný vozík). Lepenka slouží jako základní materiál pro další produkty.

Název projektu: Zařízení na výrobu plných vícevrstvých papírových rohů

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008792

TECHNOLOGIE  –  IV. VÝZVA

Hlavním cílem projektu je možnost žadatele vyrábět ochranné papírové rohy (hrany) z lepenky díky nákupu nejmodernější technologie.

Název projektu: Skládací a kompletací stroj na tvarové výseky

Reg. č. projektu:  CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_064/0005824

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na pořízení technologie sociálního podniku Kartonáž BOS Ostrava s.r.o. Bude pořízen stroj na výrobu mřížek z lepenky. Tato technologie umožní zvýšit objem produkce, zefektivnit výrobu mřížek a rozšířit portfolio produktů.  Díky projektu dojde ke vzniku nových pracovních míst.

Zařízení na výrobu plných vícevrstvých papírových rohů

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008792

TECHNOLOGIE – IV. VÝZVA

Předmětem projektu je nákup stroje, který dokáže produkovat vícevrstvé papírové rohy, které slouží jako ochranný prvek v různých průmyslových odvětvích.

Hlavním cílem je maximální využití odpadu a zpracování tohoto materiálu do finálního produktu – ochranné rohy.

O firmě – Kartonáž BOS Ostrava

Firma Kartonáž BOS Ostrava s.r.o., jako Balící Obchodní Společnost, byla založena v roce 2014 za účelem zaměstnávání osob se zdravotním omezením a poskytováním služeb. V současné době zaměstnáváme 75 osob, z toho 96% osob jsou osoby se zdravotním omezením.

Firma se věnuje kompletačním pracím především z kartonových materiálů, kdy přebírá od plně automatizovaných firem specializované činnosti, na kterých je vysoký podíl ruční práce.

Činnost společnosti Kartonáž BOS Ostrava s.r.o. je zaměřena především na poskytování služeb, kooperace a dokončovací práce pro jiné podnikatelské subjekty, formou subdodavatelských prací. Tato činnost naplňuje kategorizaci CZ-CPA 17.21.99 – subdodavatelské práce při výrobě vlnitého papíru, lepenky a papírových a lepenkových obalů. Současně s prací na subdodávkách pro větší odběratele se naše společnost zabývá zpracováváním zakázek z oblasti kartonážnické výroby v malých sériích, u nichž je zpracování ve velkých automatických linkách neefektivní nebo zcela nemožné, neboť vysoký podíl ruční práce je u nich zcela nezastupitelný.

Výroba naší společnosti spočívá především v provádění kompletací konečného produktu z jednotlivých komponentů, s vysokým podílem ruční práce a současným využitím jednoduchých výrobních zařízeních a technologií při konečném balení a expedici hotových výrobků.

V listopadu roku 2016 se naše firma stala sociálním podnikem, kdy jsme potvrdili, že podstatou našeho podnikání je především sociální, environmentální, místní a ekonomický prospěch.

V současné době se věnujeme novým projektům, které bychom měli realizovat v letech 2017-2018, kdy bychom měli do firmy implementovat novou výrobní linku.

Informace

Volná pracovní místa:
V případě zájmu o pracovní pozici nás kontaktujte na emailové adrese: info@bosostrava.cz


Poptávka:
V případě poptávky zboží nás kontaktujte na emailové adrese: obchod@bosostrava.cz

Výrobky z kartonu

Subdodavatelské práce při výrobě vlnitého papíru, lepenky a papírových a lepenkových obalů.

Vlnitá lepenka

Zajistíme výrobu i atypických výrobků z kartonu, lepenky a pod. i v maloseriových nákladech od několika desítek kusů.

Náhradní plnění

Poskytujeme náhradní plnění, které je stanoveno státem všem firmám s více než 25 zaměstnanci