Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)

1. Správce osobních údajů

Provozovatelem webu www.bosostrava.cz a správcem osobních údajů (dále jen správce) dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) je:

Kartonáž BOS Ostrava s.r.o., Jelínkova 278/2A, 721 00 Ostrava Svinov

IČ: 03002667

Kontaktní údaje: info@bosostrava.cz, tel: 727 972 571

Osobní údaje zpracováváme na základě platného právního důvodu (viz. dále), především na základě oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonných povinností nebo uděleného souhlasu.

2. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám tyto osobní údaje pro následující účely:

Email, telefonní číslo, jméno:

V případě, že je poskytnete v kontaktním formuláři, a to za účelem vyřízení Vaší poptávky/dotazu a případného budoucího plnění smlouvy, pokud se stanete naším zákazníkem. Údaje nejsou ukládány do databáze zákazníků. Pokud se nestanete zákazníkem, jsou po skončení komunikace smazány, nejpozději po 24 měsících (z důvodu možného obnovení jednání o budoucím plnění). Tyto informace eviduji z titulu Oprávněný zájem.

Email, telefonní číslo, jméno, v případě firmy sídlo a IČ:

Jste-li zákazníkem, potřebujeme Vaše fakturační údaje pro plnění zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů a vedení účetnictví a také pro možnost komunikace v průběhu plnění smlouvy. V tomto případě nezbytné údaje sbíráme z titulu Plnění smlouvy. Informace nutné k Plnění smlouvy, závazků a záruk z ní plynoucí, evidujeme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

IP adresy, údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky a akce na stránce

Tyto údaje evidujeme z titulu Oprávněný zájem pro běžnou analýzu návštěvnosti, odhalování chyb na serveru, prevenci podvodů a útoků na server a vylepšování uživatelského zážitku. Nejsou shromažďovány demografické údaje. Těmito údaji nelze identifikovat konkrétního návštěvníka stránek. Tyto informace jsou automaticky mazány nejdéle po 26 měsících.

Konverze odeslání webového formuláře

Jsou zaznamenávány konverze při odeslání webového formuláře pomocí služby sklik. Jedná se o jednoduchou metriku. Nejsou zaznamenávány demografické údaje. Nelze identifikovat konkrétního návštěvníka stránek, údaje nejsou personalizovány.

3. Cookies

Tento web využívá cookies, které jsou nutné pro správný běh a funkcionalitu webových stránek. Tyto cookie neumožňují identifikaci konkrétního uživatele. Tyto cookie jsou ukládány z titulu Oprávněného zájmu. Dalším používáním těchto stránek souhlasíte s použitím těchto cookie.

Na stránkách nejsou ukládány reklamní trackovací cookie.

Ukládání cookies můžete zakázat přímo ve Vašem prohlížeči.

4. Zabezpečení osobních údajů

Technicky zabezpečujeme získané osobní údaje v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje, které brání získání či zneužití získaných osobních údajů, zejména zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě. K osobním údajům má přístup pouze omezený okruh pověřených zaměstnanců správce.

5. Předání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje mohou být předávány těmto třetím stranám (zpracovatelům).

Informace ze sledování návštěvnosti jsou zpracovávány pomocí nástroje Google Analytics (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Informace o konverzích systému sklik jsou zpracovávány pomocí nástroje Sklik firmy Seznam a.s. .

6. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo být informováni, jak je zacházeno s osobními údaji, tyto informace jsou dostupné na této stránce.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Na vyžádání doložím, jaké osobní údaje o Vás zpracovávám a za jakým účelem.

Máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Máte právo na omezení zpracování, pokud se domníváte, že o Vás zpracovávám nepřesné údaje, či nechcete, abych Vaše údaje zpracovával. Tuto vyjímku nelze uplatnit na zpracování osobních údajů nutných k plnění smlouvy nebo zákonných povinností (např. Povinnosti v souvislosti s účetnictvím)

Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud byste své osobní údaje chtěli přenést k jinému správci, předám o Vás zpracovávané údaje ve strojově čitelné podobě.

Máte právo na výmaz. Toto právo nelze uplatnit na zpracování těch osobních údajů, které jsou nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností (např. Povinnosti v souvislosti s účetnictvím).

Pokud si myslíte, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu rád, pokud případné podezření nejprve sdělíte mi, abych mohl případně sjednat nápravu.

7. Mlčenlivost

Správce prohlašuje, že on a pověřené osoby správce jsou vázáni mlčenlivostí a to i po době, kdy skončí závazkové vztahy mezi Vámi a správcem.